Pretvorba inovativnih potencijala u kreativnost i nove poslove

Kreativnost – bisocijacija & autonomija; formalna i neformalna suradnja
Kreativne industrije – Vitalni sektor i izvor kreativnosti

Regionalni inovacijski sustav (RIS):
1) Nadnacionalna razina – okvir Europske unije
2) Nacionalna Razina – Nacionalni plan i program reformi
3) Lokalna razina – Grad Zagreb

RIS unutar Zagreba – rezultat specifičnih projekata i inicijativa

– Inovacijski potencijal „pametne” specijalizacije
– Specijalizacija – preduvjet za korištenje sredstava iz Europskog fonda za razvoj
– Kreativna industrija
– Vlada bi se trebala usmjeriti na povezivanje znanosti s radnim sektorom
– Digitalna tehnologija kao dio inovativnog procesa
– Kreativnost treba ojačati kulturu stvaraja nove ideje i kapitalizacije inovativnih ideja kroz kulturu inovativnog koncepta na određenoj lokaciji