Istraživanje ravnoteže između zaštite okoliša i razvoja

Ključni izazovi unutar Grada Zagreba su u sljedećim područjima:
1. Prostorno planiranje
2. Neadekvatan sustav zbrinjavanja otpada
3. Sustav prometa
4. Gospodarenje vodama i otpadnim vodama
5. Rasvjeta
6. Energetika

– Prostorno planiranje opisuje politiku tijekom duljeg vremenskog razdoblja i definira način razvoja grada u određenom vremenskom razdoblju
– Prostorno planiranje treba održavati konsenzusom javnosti, građanstva, urbanističke struke, politike i ekonomskih razvojnih ambicija
– Prostorno planiranje bi trebao biti okvir za pronalaženje novih poduzetničkih projekata, a ne, kao što je slučaj sada, u većini jedinica lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, gdje se prostorni planovi prilagođavaju potrebama i interesima različitih investitora
– Postoji potreba za implementiranjem integriranog sustava gospodarenja otpadom, posebno u odnosu na odlaganje otpada
– Zagreb trenutno doživljava više od 40% gubitka vode; veći dio Zagreba nalazi se unutar vodozaštitnog područja; nije jednostavno planirati i realizirati brojne projekte s obzirom na tu činjenicu
– Neophodno je podizanje kvalitete javnog prijevoza kroz korištenje ekološki prihvatljiva prijevozna sredstva, korištenje električne energije iz obnovljivih izvora energije te korištenje bioplina i biodizela
– Postoje dobri preduvjeti za revitalizaciju prigradske željeznice
– Postoji mogućnost za mnoge uštede unutar javne i gradske rasvjete kroz realizaciju projekata energetske učinkovitosti zamjenom klasične žarulje s energetski – učinkovitim rasvjetnim tijelom i promjenom kućišta na rasvjetnim tijelima, što je ujedno i obveza prema Zakonu o svjetlosnom onečišćenju
– U toplinarstvu postoji mogućnost razdjelnika topline u cilju zaštite potrošača i poticanja energetski učinkovitog ponašanja korisnika
– Postoje projekti energetske učinkovitosti u zgradarstvu, koji bi mogli biti realizirani kroz gradske poticaje i subvencije

2013 Video pregled

Kakva je budućnost inovativne i kreativne Europe? Mogu li gradovi omogućiti prosperitet?

Forumska debata će biti prilika za razmjenu iskustava stečenih u organizaciji i upravljanju gradovima te razvijanju inovativne gradske infrastrukture koncentrirajući se na program EU 2020, posebice razvitak pametnog, održivog i inkluzivnog rasta. ZAGREB FORUM će istražiti i potaknuti socijalno-ekonomske aktivnosti u kojima bi organizacije civilnog društva i građani trebali biti vitalni partneri poslovnom sektoru i vodstvu grada.