Ciljevi

Konferenciji će prisustvovati stručnjaci iz različitih sektora i razmatrati kako uspješno iskoristiti kreativnost, poduzetnost i inovacije u svrhu poboljšanja izazova koje nam donosi budućnost.

Ciljevi konferencije su:

  1. komentirati globalne promjene i modele učinkovitog upravljanja za razvitak europskih i hrvatskih kreativnih industrija
  2. omogućiti i potaknuti dobre načine djelovanja i održivu suradnju među različitim vlasnicima udjela, što će zajedno utjecati na i razviti različite projekte
  3. promovirati poduzetničke vještine i konkurentnost kreativnih industrija, stvarajući pozitivno ozračje za privlačenje različitih ulaganja i razmjenu saznanja

Kreativni koncept Zagreb Foruma

U današnjoj globalnoj kompetitivnosti i suradnji kreativnost je sociokulturna potreba svake nacije. Kreativnost je uglavnom potrebno usmjeravati ka jačanju kulture produbljivanja inovacijskih kapaciteta koji teže razvijanju kakvoće života bez obzira na razinu uključenosti.

Kreativnost potencijalno predstavlja najvrjednije sredstvo komunikacije i razumijevanja u Europskoj uniji, čija će Hrvatska postati članica 1. srpnja 2013. Ovo također vrijedi u kontekstu vizije EU-a za sljedeće desetljeće da izgradi održivu, uključivu i pametnu uniju naroda Europe.

Grad je jedno bitno mjesto u kojem se kreativni proces odvija. Suradnja stoga predstavlja prijeko potrebno sredstvo koje različite skupine zainteresiranih strana koriste da bi odgovorile na izazove i prilike, ali i da bi otvorile nove poglede.

Kreativnost je životna sila koja daje odgovor na izazove današnjice. U gradovima se oni vezuju uz rastuće potrebe učinkovitog korištenja resursa poput energije, znanja i tehnologije. Osim sudjelovanja građana i dobrog poslovanja poduzetništva, za hvatanje u koštac s ovim izazovima ključne su i strategije za jačanje inovativnosti javnog sektora.