Upravljanjem do uspjeha

– Doprinos budućem razvoju raznih interesnih skupina
– Različita mjerenja u korporacijama, javnom sektoru, akademskim zajednicama, civilnom društvu i sl.
-Što je zajednički nazivnik, što su zajedničke vizije, zajedničko vodstvo dionika, vlasništvo i odgovornost za ostvarene planove? Što je iza?
– EU je stavila naglasak na prekograničnu suradnju
– Različiti pogledi na dimenzije„pametnog grada“/„grada znanja“
– Dimenzije susreta urbanog, društvenog i gospodarskog razvoja
– Percepcija EU kao omogućiteljice uspjeha. Uspjeh treba definirati, a dobro upravljanje treba voditi prema njemu.
– Očekivani vodstvo Hrvatske kao lidera u regiji
– Financije su spremne za konkretne projekte